Quy hoạch chi tiết 1500 KHU PHỨC HỢP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG – BÃI TRƯỜNG PHÚ QUỐC

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Nam
  • Vị trí: Phú Quốc – Kiên Giang
  • Quy mô: 13,524 ha
  • Dịch vụ:
    • Lập nhiệm vụ  quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500
  • Năm thiết kế: 2012