QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG 1-500 KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP VĨNH TÂN

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi
 • Vị trí: Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
 • Quy mô: 21,7 ha
 • Bao gồm:
  • Khu phụ trợ, nhà điều hành
  • Khu xử lý nước thải – bùn hầm vệ sinh
  • Khu xử lý chất thải làm phân Compost
  • Khu ô chôn lấp
 • Dịch vụ:
  • Lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500
 • Năm thiết kế: 2018