QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1-500 KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI QUANG TRUNG

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi
 • Vị trí: Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
 • Quy mô:
  • Diện tích lập quy hoạch: 129,405 ha
 • Dịch vụ:
  • Lập nhiệm vụ quy hoach.
  • Lập đồ án quy hoạch chi tiết .
 • Năm thiết kế: 2018