CÔNG VIÊN CÂY XANH THUỘC TRẠM TÁI CHẾ CHẤT THẢI LÀM PHÂN COMPOST

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

– Vị trí: Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

– Quy mô: 2.364,25m2

– Dịch vụ:

  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán

– Năm thiết kế: 2017