Ô CHÔN LẤP CHẤT THẢI QUANG TRUNG

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
 • Vị trí: Xã Quang Trung – Huyện Thống Nhất – Tỉnh Đồng Nai
 • Quy mô:
  • Khu ô chôn lấp chất thải nguy hại: 7,01 ha
  • Khu ô chôn lấp chất thải hợp vệ sinh (GĐ1) 3,60 ha
  • Khu ô chôn lấp chất thải hợp vệ sinh (GĐ1) 13,65 ha
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2016-2021