KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐỨC – SONADEZI BÌNH THUẬN

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận
  • Vị trí: Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
  • Quy mô:
    • 300ha
  • Dịch vụ:
    • Thiết kế cơ sở
  • Năm thiết kế: 2020 – 2021