TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP XUÂN LỘC

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình
 • Vị trí: KCN Xuân Lộc – Xuân Tâm – Xuân Hiệp – Xuân Lộc
 • Quy mô:
  • Khu nhà điều hành dịch vụ: 8036,43m2
  • Khu công viên: 9009,09 m2
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
 • Năm thiết kế: 2018