CỤM XƯỞNG CHO THUÊ GIAI ĐOẠN 5 – KCN LONG THÀNH

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonasezi Long Thành
 • Vị trí: KCN Long Thành – Tỉnh Đồng Nai
 • Quy mô: 46.663,3 m2
 • Tổng diện tích xây dựng: 22.344,0m2
 • Tổng số xưởng: 8
 • Số tầng: 1
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2019