NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU ĐỨC GIAI ĐOẠN 1

 • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Phát Triển Khu Công Nghiệp (Sonadezi)
 • Vị trí: KCN Châu Đức – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Quy mô: 52.983,4 m2
 • Tổng diện tích xây dựng: 26.608,0 m2
 • Tổng số xưởng: 8
 • Số tầng: 1
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2019-2020