MỞ RỘNG NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ ĐƯỜNG 19A- GIAI ĐOẠN 2

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonasezi Long Bình
 • Vị trí: KCN Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai
 • Quy mô: 5.315,2m2
 • Tổng diện tích xây dựng: 4.165m2
 • Số tầng: 1
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2018