KHU PHỤ TRỢ, NHÀ ĐIỀU HÀNH NHÀ MÁY COMPOST – VĨNH TÂN

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi
 • Vị trí: Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu. Tỉnh Đồng Nai
 • Quy mô: 3.363,0m2
 • Tổng diện tích xây dựng: 844,32m2
 • Số tầng: 1
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2019