ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỤM XƯỞNG LÔ SỐ 3 – XƯỞNG 9 ĐẾN 19

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền
 • Vị trí: KCN Giang Điền, Tỉnh Đồng Nai
 • Quy mô: 138.170m2
 • Tổng diện tích xây dựng: 68.735m2
 • Số tầng: 1
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2019-2020