NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU ĐỨC GIAI ĐOẠN 1

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tiên Triết
 • Vị trí: KCN Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Quy mô: 6.757,2 m2
 • Tổng diện tích xây dựng: 3.153,6 m2
 • Số tầng: 1
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2018