KHU NHÀ LIÊN KẾ TUYẾN PHỐ THƯƠNG MẠI

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức
 • Vị trí: Đường Đông Tây ( Suối Nghệ – Châu Pha) Suối Nghệ, Châu Đức, BÀ Rịa Vũng Tàu
 • Quy mô: 36.831,0m2
 • Tổng số căn: 164 căn
 • Số tầng: 04 tầng
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2020