TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình
 • Vị trí: KCN Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai
 • Quy mô: 14.770,15m2
 • Tổng diện tích xây dựng: 5.130,0m2
 • Số tầng: 5
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự dự toán
 • Năm thiết kế: 2017