TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
  • Vị trí: KCN Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai
  • Quy mô: 844,7m2
  • Tổng diện tích sàn xây dựng: 1.965,6m2
  • Số tầng: 09
  • Dịch vụ:
    • Thiết kế phương án
  • Năm thiết kế: 2018