KHU PHỨC HỢP NHÀ Ở DỊCH VỤ TRẢNG BOM

  • Chủ đầu tư: Tổng công ty phát triển khu công nghiệp Sonadezi
  • Vị trí: Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
  • Quy mô: 6.448,0m2
  • Tổng diện tích sàn xây dựng: 34.504,0m2
  • Số tầng: 16 tầng cao và 02 tầng hầm
  • Dịch vụ:
    • Thiết kế phương án
  • Năm thiết kế: 2019