TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình
  • Vị trí: KCN Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai
  • Quy mô: 11.750,00m2
  • Tổng diện tích xây dựng: 9.000,0m2
  • Số tầng: 5
  • Dịch vụ:
    • Thiết kế phương án
  • Năm thiết kế: 2018