MỞ RỘNG CẢNG ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 1 – NÂNG CẤP, CẢI TẠO NHÀ VĂN PHÒNG

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
 • Vị trí: TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 • Quy mô: 3.092,0 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 1.003,0 m2
 • Số tầng: 03 tầng.
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2019