CHUNG CƯ B1, B2 VÀ KHỐI LIÊN THÔNG B1-B2

 • Chủ đầu tư: Tổng công ty cổ phần phát triển Khu Công Nghiệp (Sonadezi)
 • Vị trí: TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 • Quy mô: 18.427m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 31.573m2
 • Số tầng: 14
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2008