CỤM XƯỞNG CHO THUÊ GIAI ĐOẠN 4 – KCN LONG THÀNH

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
 • Vị trí: KCN Long Thành – Tỉnh Đồng Nai
 • Quy mô: 135.520m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 56.245m2
 • Số tầng: 1
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2016