KHO CHỨA SẢN PHẨM ALUMIN DỰ PHÒNG – NHÀ MÁY ALUIMIN NHÂN CƠ

 • Chủ đầu tư: Ban QLDA nhà máy alumin Nhân Cơ
 • Vị trí: Nhà máy alumin Nhân Cơ. Tỉnh Đăk Nông
 • Quy mô: 8.230m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 8.230m2
 • Số tầng: 1
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2014