KHO CHỨA SẢN PHẨM ALUMIN – NHÀ MÁY ALUMIN TÂN RAI

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – Vinacomin
 • Vị trí: Tỉnh Lâm Đồng
 • Quy mô: 5.000m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 5.000m2
 • Số tầng: 1
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2013