KHU NHÀ Ở DÀNH CHO CHUYÊN GIA TIN HỌC

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam
 • Vị trí: Công viên phần mềm Quang Trung, TP. Hồ Chí Minh
 • Quy mô: 7.279m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 31.797m2
 • Số tầng: 12
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2012