KHU NHÀ XƯỞNG A3,A4 – KCN GIANG ĐIỀN

 • Chủ đầu tư: Tổng công ty cổ phần phát triển Khu Công Nghiệp (Sonadezi)
 • Vị trí: KCN Giang Điền – Tỉnh Đồng Nai
 • Quy mô: 20.141m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 10.744,8m2
 • Số tầng: 1
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2016