KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – VĂN PHÒNG CHO THUÊ

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam
  • Vị trí: KCN Lê Minh Xuân, TP. Hồ Chí Minh
  • Quy mô: 7.273,0m2
  • Tổng diện tích sàn xây dựng: 25.452,0m2
  • Số tầng: 07 tầng
  • Dịch vụ:
    • Thiết kế phương án
  • Năm thiết kế: 2011