NHÀ LIÊN KẾ – KDC TRẢNG BOM

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình
 • Vị trí: KDC Trảng Bom. Tỉnh Đồng Nai
 • Quy mô: 1.920m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 4.608m2
 • Số tầng: 3
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2012