NHÀ LIÊN KẾ LÔ A19 – KDC AN BÌNH

 • Chủ đầu tư: Tổng công ty cổ phần phát triển Khu Công Nghiệp (Sonadezi)
 • Vị trí: KDC An Bình, Tỉnh Đồng Nai
 • Quy mô: 2.400m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 7.200m2
 • Số tầng: 3
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2010