TÂN SƠN NHẤT BUILDING

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần dịch vụ giao nhận vận chuyển Việt Nam – Quốc Tế
  • Vị trí: 60A Trường Sơn, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  • Quy mô: 5.105m2
  • Tổng diện tích sàn xây dựng: 30.000m2
  • Số tầng: 2 tầng hầm, 10 tầng nổi
  • Dịch vụ:
    • Thiết kế phương án
    • Thiết kế cơ sở
    • Thiết kế thi công
    • Lập hồ sơ dự toán
  • Năm thiết kế: 2007