TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dầu tư Việt Nam
 • Vị trí: 177 Cao Thắng, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
 • Quy mô: 3.904m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 16.396m2
 • Số tầng: 7 tầng
 • Dịch vụ:
  • Thiết kế phương án
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập hồ sơ dự toán
 • Năm thiết kế: 2006